Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2021, nedeľa
 

Víťazi národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality v roku 2013 zameranej na problém domáceho násilia sú už známi

28. 01. 2014

logo eucpn

 Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti /EUCPN/ organizuje každý rok Konferenciu o najlepšej praxi spojenú s vyhodnotením súťaže ECPA – Európska cena za prevenciu kriminality.  Témou roku 2013 bola „Prevencia domáceho násilia“. Na Slovensku sa do národného kola prihlásili 4 projekty, z ktorých víťazný PANDORINA SKRINKA zastupoval SR v medzinárodnom kole ECPA  vo Vilniuse.

Do národného kola súťaže ECPA 2013 boli prihlásené dva projekty z Bratislavský kraj a po jednom projekte za Košický a Prešovský kraj. Na prvých troch priečkach sa projekty zamerané na prevenciu domáceho násilia umiestnili nasledovne:  

Zámerom víťazného projektu je rozšíriť poskytovanie služieb v poradenskom centre za účelom rozvoja schopností ohrozených žien a členov ich rodín, zvyšovanie dostupnosti sociálnych služieb pre obete násilia. Zriadenie Klubu žien „Pandora“, v ktorom sa otvorene hovorí na témy: Hovorme o tom, hovorme spolu, Čítanie o ženách, Stretnutia so ženami medzi nami  a iné. Súčasťou projektu je aj spustenie elektronického poradenstva (zriadenie e-poradne), web fóra (kde vo verejnej diskusii na tému násilie páchané v párových vzťahoch  možno získať odpovede na otázku, či vzťah, v ktorom žijeme, je násilný a ako situáciu riešiť), a organizovanie seminárov na stredných školách k prevencii násilia v párových vzťahoch. Projekt bol inovatívne zameraný na prácu s obeťami, ako aj na  prevenciu pre obyvateľstvo žijúce na vidieku.Odovzdávanie cien

Štátny tajomník MV SR Jozef Buček blahoželá k úspechu Ing. Ivete Baranovej z OZ ZZŽ MYMAMY Prešov

Tento projekt sa nezameriava na obete, ale naopak -  na páchateľov domáceho násilia. Dlhodobá prax ukazuje, že toto správanie býva u páchateľov opakované. Ak sa má pretrhnúť kruh násilia, je dôležité zamerať sa aj na druhú polovicu problému, ísť k  jeho zdroju -   násilným osobám a urobiť z nich súčasť riešenia problému. Primárnym cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre realizáciu intervenčných programov zameraných na pôvodcov domáceho, resp. partnerského násilia, ktoré budú  aplikovateľné  v každom samosprávnom kraji Slovenska.

  •  3. miesto: projekt RIEŠENIE UDALOSTÍ S PRVKAMI DOMÁCEHO NÁSILIA V PODMIENKACH KR PZ V KOŠICIACH  KR PZ Košice
  • 

Ide o projekt zameraný najmä na vytvorenie databázy udalostí s prvkami domáceho násilia tak, aby bolo možné si kedykoľvek overiť, či ide o prvý alebo opakovaný služobný zákrok toho istého oznamovateľa voči tej istej osobe a podobne. Databáza poskytuje stručné informácie o počte vykonaných zákrokov na danom mieste, o dôvodoch, ktoré k týmto zákrokom viedli  a  informácie o vykonaní a výsledku predchádzajúcich zákrokov, ktoré sú cenným zdrojom poznatkov pri prispôsobení taktiky zákroku a najvhodnejšieho spôsobu riešenia situácie. Uvedené informácie môžu taktiež slúžiť orgánom činným v trestnom konaní, vrátane prokuratúry a súdu,  na správnu kvalifikáciu činu

Odovzdávane cien

Riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin, riaditeľ KR PZ Košice plk. Juraj Bukuš, Ing. Iveta Baranová, štátny tajomník Jozef Buček a Mgr. Daša Malíková z Aliancie žien Slovenska

Autorom víťazných projektov v pondelok 27. januára 2014  osobne poďakoval  a ceny odovzdal štátny tajomník MV SR Jozef Buček a tiež šéf odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin. „Na Slovensku nie je veľa organizácií, ktoré vykonávajú aktivity v rámci prevencie domáceho násilia, ktorého stále pribúda. Preto je dôležité venovať sa tejto oblasti intenzívnejšie“, povedal Jozef Halcin.

 Víťazmi roku 2012 boli pezinskí mestskí policajti

        

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby