Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Vláda prerokovala stratégiu ochrany pred neoprávneným používaním bezpilotných lietadiel

19. 01. 2022

drone-ilustr

Stratégiu ochrany pred neoprávneným používaním bezpilotných lietadiel v oblasti kritickej infraštruktúry, ochrany súkromia, neoprávneného monitorovania objektov štátneho záujmu, ochrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, nedovoleného prekročenia štátnej hranice alebo narušenia obmedzených a zakázaných vzdušných priestorov na území SR schválila vláda 19. januára 2022.

V dôsledku  rýchleho technologického rozvoja v tejto sfére  a neustále širších možností účelu použitia bezpilotných lietadiel vzrastá aj výpočet bezpečnostných rizík. Najviac znepokojujúci je potenciál ich využitia na podporu terorizmu, závažného a organizovaného zločinu, narušenia kritickej infraštruktúry, pričom môže ísť aj o neúmyselné ohrozenie  s vysokou mierou závažnosti (napr. neregulované lietanie v blízkosti letísk).

Pre  kontrolu nad bezpilotnými lietadlami nie sú v súčasnosti vytvorené dostatočné zákonné podmienky na uplatňovanie európskej a medzinárodnej právnej úpravy vo vzťahu k projektovaniu a výrobe, dovozu, posudzovania zhody a distribúcie bezpilotných leteckých systémov.

Hlavným cieľom schválenej stratégie je teda znížiť riziko ohrozenia bezpečnosti Slovenskej republiky opatreniami vedúcimi k  vybudovaniu systému účinnej ochrany pred neoprávneným používaním bezpilotných lietadiel.

Ministerstvo vnútra na základe podkladov od dotknutých orgánov verejnej moci spracuje a predloží na rokovanie vlády akčný plán na realizáciu stratégie.

Ostatné rezorty a iné relevantné subjekty  akčný plán rozpracujú na realizáciu stratégie vo vlastných implementačných dokumentoch a predložia ich medzirezortnej komisii. Každoročne budú medzirezortnej komisii predkladať odpočet plnenia týchto úloh. Minister vnútra pred skončením predpokladaného päťročného obdobia na realizáciu úloh stratégie predloží vláde správu o plnení akčného plánu.