Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Vyhodnotenie prijatých opatrení počas volieb do NR SR

12. 03. 2012

znak PZ web

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali dňa 10. marca 2012 (sobotu) v čase od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Počas volieb do Národnej rady Slovenskej republiky polícia nezaznamenala vážne narušenie verejného poriadku ani priebehu volieb. Polícia bola v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky pripravená na zabezpečenie pokoja, nerušeného priebehu volieb, ako aj ochrany verejného poriadku. Prijaté bezpečnostné opatrenia sme vyhodnotili ako dostačujúce, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku.

V mestách a obciach dohliadali na verejný poriadok nielen motorizované, ale aj pešie policajné hliadky. Na pokojný priebeh volieb dohliadalo viac ako 7 tisíc policajtov. V teréne boli aj príslušníci kriminálnej polície. Pripravené špeciálne policajné útvary a pyrotechnici nemuseli počas volieb zasahovať.

Osobitnú pozornosť sme venovali okrem iného aj prípadom takzvaného „kupovania hlasov“. V týchto dňoch sme na celom Slovensku prijali niekoľko podnetov, ktoré smerovali k prípadom narušenia prípravy a priebehu volieb, ako aj k trestnému činu volebnej korupcie. Niektoré boli prešetrením vyhodnotené ako neopodstatnené, ďalšie sú v štádiu preverovania príslušným útvarom polície.

Trestný čin volebnej korupcie (§336a) pribudol v Trestnom zákone 1. septembra minulého roka. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť. A to s cieľom, aby volil určitým spôsobom, nevolil určitým spôsobom, alebo nevolil vôbec, prípadne sa nezúčastnil volieb. Trestným činom je aj bránenie vo výkone ústavného práva voliť, a to v prípadoch. ak tak niekto koná voči inému násilím, hrozbou násilia alebo lsťou. Vtedy ide o trestný čin marenia prípravy a priebehu volieb a referenda (§351 Trestného zákona). Páchateľom hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Rovnaký trest hrozí aj tomu, kto vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, prípadne iným hrubým spôsobom marí výkon ústavných práv.