Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Vyšetrovanie podvodov s pozemkami na východe Slovenska pokračuje

27. 12. 2011

UBPK_logo

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii v prípade podvodov s pozemkami v bardejovskom okrese obvinil zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a pomoci k podvodu bývalého starostu východoslovenskej obce. Podľa policajných zistení Peter S. ešte v roku 2005 v rozpore so zákonom overil falošné podpisy na listinách, ktorými boli vydržané pozemky štátu. Svojím konaním tak pomohol k neoprávnenému prevodu vlastníctva štátnych pozemkom na súkromné osoby. Slovenskej republike bola spôsobená škoda viac ako 1,4 milióna eur. Bývalému starostovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov. Stíhaný je na slobode.

O prípade podvodu s pozemkami v okrese Bardejov polícia informovala už v roku 2009. Vyšetrovateľ vtedy z trestného činu podvodu obvinil tri osoby, Milana H., Jozefa G. a Milana R. Tí mali po predchádzajúcej dohode v úmysle získať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v katastrálnom území obce v bardejovskom okrese, zabezpečiť splnomocnenia príbuzných skutočných vlastníkov pozemkov. Následne v mene týchto osôb vykonali pred notárom prehlásenie, avšak s nepravdivými údajmi o tom, že sú podielovými spoluvlastníkmi ornej pôdy, trvalých trávnatých pozemkov, lesných pozemkov, vodnej plochy a ostatných plôch v katastri spomínanej obce. Odvolávali sa na neformálnu kúpnu zmluvu uzatvorenú v roku 1950 s tým, že tieto nehnuteľnosti v dobrej viere trvale a nepretržite užívali od marca 1950 a vlastnícke právo k nim vydržali v marci 1960. Polícia pri preverovaní prípadu zistila, že v marci 1950 nemohla byť uzatvorená žiadna zmluva, nakoľko v novembri 1947 boli tieto pozemky zapísané ako konfiškát na základe rozhodnutia Okresného súdu v Bardejove. Tak nemohla byť splnená podmienka vydržania.

V týchto dňoch zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a z pomoci k podvodu obvinil vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii aj bývalého starostu východoslovenskej obce v okrese Bardejov. V roku 2005 Peter S., vtedajší starosta overil podpisy piatich osôb v rozpore so zákonom o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami. Osoby uvedené na listinách tieto podpisy osobne nevyhotovili. Podľa policajných zistení tak bývalý starosta urobil s vedomím, že takto vyhotovené listiny budú slúžiť k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Následne bol na ich základe v júli 2005 Správou katastra Bardejov vykonaný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam štátu v prospech Milana H., Jozefa G. a Milana R. Slovenskej republike v zastúpení Lesy SR š.p. Banská Bystrica a Slovenským pozemkovým fondom Bratislava bola spôsobená škoda viac ako 1,4 milióna eur.

Obvineniu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa čelí v tomto prípade aj bývalý riaditeľ Regionálneho odboru Slovenského pozemkového fondu v Bardejove. V rozpore so zákonom a nad rámec svojich právomocí Michal M. vydal a podpísal za Slovenský pozemkový fond vyjadrenia slúžiace k vydržaniu pozemkov. Išlo pritom aj o pozemky štátneho podniku Lesy SR Banská Bystrica, ktoré Slovenský pozemkový fond nebol príslušný spravovať. Nemal teda právo s pozemkami nakladať. Napriek tomu sa Michal M. vyjadril, že nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva k pozemkom a vedel, že tieto vyjadrenia budú slúžiť k ich vydržaniu.