Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Vyšetrovanie v prípade jedného z troch správcov konkurznej podstaty je už skončené

04. 05. 2012

UBPK_logo

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii ukončil vyšetrovanie v prípade jedného z troch obvinených správcov konkurznej podstaty. Obvinenú Dagmar V. (49) navrhuje prokurátorovi postaviť pred súd. Ako správca konkurznej podstaty mala porušiť zákonnú povinnosť pri opatrovaní alebo spravovaní cudzieho majetku. Úpadcovi mala spôsobiť škodu veľkého rozsahu.

O prípade sme informovali ešte začiatkom mája minulého roku (http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&sprava=zverenym-spolocnostiam-mali-traja-konkurzni-spravcovia-sposobit-tisicove-skody). V prípade sú obvinení až traja správcovia konkurznej podstaty za porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Peniaze úpadcov mali podľa policajných zistení investovať do rovnakého nebankového subjektu. Zvereným spoločnostiam tak mali spôsobiť desaťtisícové až miliónové škody.

Dagmar V., bola súdom ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosti, ktorá utrpela finančný úpadok. Pri výkone svojej funkcie bola povinná postupovať s odbornou starostlivosťou a majetok spoločnosti spravovať. Polícia však zistila, že bez súhlasu súdu neoprávnene investovala a vložila finančné prostriedky spravovanej spoločnosti do nebankového subjektu z Bratislavy. Do tohto nebankového subjektu mala investovať viac ako 1,3 milióna eur. Podobne postupovali aj ďalší dvaja obvinení. Tento subjekt však nebol chránený pred náhlou insolventnosťou prostredníctvom bankového dohľadu Národnej banky Slovenska. Takéto „špekulatívne investovanie“ je v rámci konkurzného konania neprijateľné, pretože predstavuje vysoké riziko straty vkladov. V konečnom dôsledku môže zmariť niekoľkoročné úsilie správcu, ako i konkurzného súdu naplniť zmysel konkurzu, a to získať do konkurznej podstaty čo najviac finančných prostriedkov a následne z nich uspokojiť pohľadávky veriteľov.

Nebankový subjekt sa však stal insolventným. Takýmto neuváženým nakladaním so zverenými prostriedkami ohrozila a podstatne zmarila uspokojenie veriteľov spoločnosti. Znížil sa tým majetok úpadcu. Podľa výsledkov vyšetrovania hrubo porušila povinnosť postupovať pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou a spoločnosť poškodila.

Dagmar V. čelí obvineniu z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii ju navrhuje obžalovať. Keďže spôsobená škoda je veľkého rozsahu, hrozí jej trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Stíhaná je na slobode.