Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Výsluhové dôchodky niektorých bývalých policajtov sa zvýšili

01. 12. 2008

Niektorí bývalí policajti od decembra 2008 dostávajú  vyšší výsluhový dôchodok. Vyplýva to zo zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008, ktorý nadobudol  účinnosť 1. decembra 2008.
Výsluhové dôchodky policajtov priznané pred 1. júlom 2002 sa za každý rok trvania služobného pomeru zvýšia o 0,03 percenta. Povinnosť každoročne valorizovať najnižšie policajné dôchodky priznané pred 1. júlom 2002 až dovtedy, kým nedosiahnu priemernú výšku ostatných výsluhových dôchodkov priznaných po 1. júli 2002 ukladá zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Od 1. decembra 2008 sa tiež zvýšili  invalidné výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky o 5 percent.
Zvýšenie výsluhových dôchodkov sa týka približne 5000 policajných dôchodcov. Najpočetnejšiu skupinu z nich tvoria poberatelia výsluhového dôchodku preklasifikovaného zo starobného dôchodku. Zvýšenie musí byť vyplatené najneskôr do konca marca 2009.
Okrem zvýšenia výsluhových dôchodkov dostali  v decembri poberatelia s dôchodkom nižším ako 12 088 korún aj vianočný príspevok vo výške od 1500 do 2000 korún. Išlo o poberateľov preklasifikovaných starobných a invalidných dôchodkov, klasických starobných dôchodkov a niektorých vdovských, vdoveckých a sirotských výsluhových dôchodkov. Vyplatenie vianočného príspevku vychádza zo zákona o poskytnutí vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku.


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby