Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Zmeny v pravidlách pri vstupe na územie SR od 16. februára

15. 02. 2022

paragraf

Od 16. februára 2022 nadobúda účinnosť vyhláška ÚVZ SR č. 21/2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚVZ SR  č. 10/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. (PDF, 299 kB) Novelizácia vyhlášky je reakciou na aktuálne dianie v súvislosti s Ukrajinou.

Povinná karanténa a registrácia v systéme eHranica po vstupe na územie Slovenska sa po novom nevzťahujú:

  • na osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky zo susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného ozbrojeného konfliktu,
  • na osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky zo susedného štátu z obavy pred vnútroštátnym alebo medzinárodným ozbrojeným konfliktom a ďalej tranzitujú do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi. Tieto osoby však musia územie Slovenska opustiť do 72 hodín od vstupu.

K zmene dochádza aj pri karanténnych opatreniach (PDF, 296 kB). Po novom osoby, ktoré vstúpili na územie Slovenskej republiky z územia susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného ozbrojeného konfliktu, budú oprávnené opustiť miesto izolácie alebo karantény na čas nevyhnutný s opustením územia Slovenskej republiky (napríklad ak takáto osoba v rámci OTP režimu v ubytovacom zariadení bude mať pozitívny výsledok testu, môže v rámci päťdňovej izolácie opustiť územie Slovenskej republiky).

Zdroj: ÚVZ SR