Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Bezpečná jeseň života

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

Program ponúka konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, ktoré majú  napomôcť seniorom pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi.

Hlavným cieľom je pomáhať ohrozenej skupine dôchodcov, ktorá si vyžaduje špeciálny prístup a dohliadať na jej bezpečnosť, ale taktiež osobám osamelo žijúcim, handicapovaným a osobám bez potrebných sociálnych väzieb.

Seniori sa v rámci stretnutí a besied dozvedia ako si zabezpečiť majetok, ako sa vyhnúť podvodom, ako sa správať bezpečne na ulici či v cestnej premávke a čo robiť v prípade, ak sa už niečo stane.