Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2022, streda
 

Egmont Group

Organizácia združujúca 167 finančných spravodajských jednotiek na celom svete. Egmont Group poskytuje platformu na zabezpečenú výmenu znalostí a spravodajských informácií v boji proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Toto je obzvlášť dôležité, pretože FIU majú jedinečnú pozíciu pri spolupráci a podpore národných a medzinárodných snáh v  boj proti financovaniu terorizmu a sú dôveryhodnou vstupnou platformou pre zdieľanie finančných informácií na domácom a medzinárodnom trhu v súlade s celosvetovými štandardmi v  boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Egmont Group podporuje snahy svojich medzinárodných partnerov a ostatných zúčastnených strán o uplatňovanie rezolúcií a vyhlásení Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, ministrov financií krajín G20 a finančnej akčnej skupiny (Financial Action Task Force, FATF). Egmont Group dokáže zvýšiť hodnotu práce členských finančných spravodajských jednotiek zlepšením porozumenia rizika legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu medzi zúčastnenými stranami. Organizácia je schopná čerpať z operačných skúseností s cieľom informovať o politických aspektoch, vrátane vykonávania opatrení a reforiem v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu.  Zdieľanie finančných spravodajských informácií má prvoradý význam a stalo sa základným kameňom medzinárodného úsilia v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Podľa medzinárodných štandardov sú finančné spravodajské jednotky na celom svete v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu povinné vymieňať si informácie a zapojiť sa do medzinárodnej spolupráce. Egmont Group ako medzinárodné fórum pre finančné spravodajstvo tomu napomáha a nabáda k tomu navzájom členské spravodajské jednotky. Organizácia tiež prevádzkuje počítačovú sieť Egmont Secure Web (ESW), ktorá umožňuje členom skupiny navzájom komunikovať prostredníctvom šifrovaného e-mailu.

 

Egmont Group - Domovská stránka

 

(21.02.2022)