Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2022, pondelok
 

FATF

 

The Financial Action Task Force (Finančná akčná skupina – ďalej len „FATF“) je medzivládnym orgánom založeným v roku 1989 ministrami členských štátov. Cieľom FATF je stanoviť normy a podporiť účinné vykonávanie právnych, regulačných a operačných opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a iným súvisiacim hrozbám pre integritu medzinárodného finančného systému. FATF je preto "politickým orgánom", ktorý sa snaží vytvoriť potrebnú politickú vôľu na uskutočnenie národných legislatívnych a regulačných reforiem v týchto oblastiach. FATF vypracovala sériu odporúčaní, ktoré sú uznávané ako medzinárodná norma pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia. Vytvárajú základ pre koordinovanú reakciu na tieto ohrozenia integrity finančného systému a pomáhajú zabezpečiť rovnaké podmienky. Odporúčania FATF vydané v roku 1990 boli revidované v rokoch 1996, 2001, 2003 a naposledy v roku 2012, aby sa zabezpečila ich aktuálnosť, relevantnosť a všeobecné uplatňovanie. FATF monitoruje pokrok svojich členov pri zavádzaní potrebných opatrení, posudzuje metódy prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a protiopatrenia a podporuje prijatie a implementáciu vhodných opatrení na celom svete. V spolupráci s ďalšími medzinárodnými zúčastnenými stranami sa FATF snaží identifikovať zraniteľné miesta na vnútroštátnej úrovni s cieľom chrániť medzinárodný finančný systém pred zneužitím. Rozhodovacím orgánom FATF je plenárne zhromaždenie, ktoré sa zvoláva trikrát za rok.

FATF má v súčasnosti 39 členov (37 jurisdikcií členských štátov a 2 regionálne organizácie, ktoré zastupujú väčšinu hlavných finančných centier vo všetkých častiach sveta). Zároveň má 9 pridružených členov a 23 pozorovateľských organizácií (okrem iného napr. OSN, Svetová banka, Interpol atď. ) a 2 pozorovateľské krajiny.

 

FATF - Domovská stránka

Verejné vyhlásenie FATF – Paríž, 22. februára 2019 (PDF, 379 kB)

Zlepšovanie globálneho dodržiavania opatrení v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – pokračujúci proces –  22. február 2019 (PDF, 263 kB)

Public Statement - February 2019 (PDF, 180 kB)

Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 22 February 2019 (PDF, 180 kB)

INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION - June 2019 (PDF, 2 MB)

 

Risk Based Approach

Accounting Profession (PDF, 1 MB)

Legal Professionals (PDF, 2 MB)

Trust And Company Service Providers (PDF, 2 MB)

Virtual Assets And Virtual Asset Service Providers (PDF, 2 MB)

Terrorist Financing Risk Assessment Guidance (PDF, 4 MB)

RISK-BASED SUPERVISION (PDF, 5 MB)

High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 February 2020

Jurisdictions under Increased Monitoring – 21 February 2020

(07.04.2021)

RISK-BASED SUPERVISION