Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Postup verejnosti pri nahlasovaní vozidiel s dlhodobo neplatnou technickou a emisnou kontrolou, ktoré sú dlhodobo odstavené na cestách, parkoviskách, trávnikoch kde nielenže zaberajú parkovacie miesta, ale môžu mať vplyv aj na bezpečnosť cestnej premávky

Predmetná problematika je upravená v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v jeho vykonávacích vyhláškach (PDF, 124 kB), ktoré patria do pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Z uvedeného dôvodu preto odporúčame, aby občania v takýchto prípadoch podali podnet na príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (vyhľadať kontakt na príslušný úrad).

Tento úrad je príslušný na uloženie pokuty za neplatnú technickú kontrolu alebo neplatnú emisnú kontrolu, na nariadenie technickej kontroly alebo emisnej kontroly mimo ustanovených lehôt alebo na prípadné trvalé vyradenie vozidla z cestnej premávky.

V prípadoch, ktoré sa týkajú odstavenia starých vozidiel (vrakov) na parkoviskách, tak staré vozidlo je povinný odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko:

  1. správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva,
  2. obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak ide o iné miesto než podľa písmena a) alebo
  3. vlastník nehnuteľnosti uvedenej v písmene b), ak nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou.

Táto problematika je upravená v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá patrí do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.