Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.12.2020 (507,9 kB) xml
12/2020_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.12.2020 (324,6 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 30.11.2020 (631,5 kB) xml
11/2020_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.11.2020 (329,3 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.10.2020 (492,8 kB) xml
10/2020_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.10.2020 (324,6 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 30.09.2020 (492,4 kB) xml
09/2020_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.09.2020 (323,6 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.08.2020 (490,2 kB) xml
08/2020_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.08.2020 (323,1 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.07.2020 (60,2 kB) xlsx
07/2020_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.07.2020 (323,2 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 30.06.2020 (609,7 kB) xml
06/2020_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.06.2020 (323,9 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 29.05.2020 (604,0 kB) xml
05/2020_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 29.05.2020 (324,2 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 30.04.2020 (61,0 kB) xlsx
04/2020_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.04.2020 (324,2 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.03.2020 (596,2 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 29.02.2020 (413,8 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 30.09.2019 (407,1 kB) xml
03/2020_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.03.2020 (324,4 kB) xml
02/2020_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 29.02.2020 (311,9 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.01.2020 (453,0 kB) xml
01/2020_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.01.2020 (324,2 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.12.2019 (481,1 kB) xml
12/2019_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.12.2019 (324,2 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 29.11.2019 (597,2 kB) xml
11/2019_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 29.11.2019 (324,1 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.10.2019 (591,6 kB) xml
10/2019_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.10.2019 (324,3 kB) xml
09/2019_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.09.2019 (234,1 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.08.2019 (589,8 kB) xml
08/2019_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.08.2019 (325,6 kB) xml
07/2019_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.07.2019 (320,0 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 28.06.2019 (580,2 kB) xml
06/2019_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 28.06.2019 (325,6 kB) xml
05/2019_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.05.2019 (325,6 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2003 (136,3 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2004 (136,3 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2005 (135,2 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2006 (120,5 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2007 (225,3 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2008 (252,4 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2009 (287,7 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2010 (294,4 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2011 (295,5 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.12.2012 (299,5 kB) xml
Celkový počet evidovaných vozidiel v SR k 31.12.2013 (296,1 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.12.2014 (373,4 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.12.2015 (299,0 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.01.2016 (299,3 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 29.02.2016 (298,2 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.03.2016 (298,7 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.04.2016 (298,8 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.05.2016 (299,0 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.06.2016 (299,7 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.07.2016 (299,4 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.08.2016 (301,2 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.09.2016 (300,8 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.10.2016 (300,7 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.11.2016 (300,6 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.12.2016 (301,0 kB) xml
01/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.01.2017 (314,8 kB) xml
02/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 28.02.2017 (320,5 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31. 03. 2017 (311,2 kB) xml
04/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.04.2017 (312,1 kB) xml
05/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.05.2017 (302,4 kB) xml
06/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.06.2017 (314,3 kB) xml
07/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.07.2017 (311,3 kB) xml
08/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.08.2017 (308,9 kB) xml
09/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.09.2017 (307,9 kB) xml
10/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.10.2017 (309,4 kB) xml
11/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.11.2017 (312,9 kB) xml
12/2017_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 29.12.2017 (326,8 kB) xml
01/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.01.2018 (325,8 kB) xml
02/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 28.02.2018 (369,3 kB) xml
03/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 29.03.2018 (321,3 kB) xml
04/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.04.2018 (321,6 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 30.04.2018 (582,1 kB) xml
05/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.05.2018 (322,2 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.05.2018 (448,4 kB) xml
06/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 29.06.2018 (322,3 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 29.06.2018 (603,8 kB) xml
07/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31. 07. 2018 (323,7 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.07.2018 (394,8 kB) xml
07/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31. 08. 2018 (323,7 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.08.2018 (54,3 kB) xlsx
09/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 28. 09. 2018 (323,7 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 28.09.2018 (496,1 kB) xml
10/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31. 10. 2018 (324,0 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.10.2018 (487,6 kB) xml
11/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30. 11. 2018 (324,0 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 30.11.2018 (507,3 kB) xml
12/2018_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31. 12. 2018 (324,3 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 31.12.2018 (509,1 kB) xml
01/2019_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 31.01.2019 (324,3 kB) xml
02/2019_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 28.02.2019 (325,3 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 28.02.2019 (586,1 kB) xml
03/2019_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 29.03.2019 (325,3 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 29.03.2019 (578,3 kB) xml
04/2019_Celkový počet vozidiel evidovaných v SR k 30.04.2019 (325,5 kB) xml
Celkový počet vozidiel evidovaných podľa kategórie a okresov k 30.04.2019 (578,4 kB) xml