Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. júl 2020, piatok
 

Okresné riaditeľstvo PZ v Martine

Telefónna ústredňa: 096 146 1111

Vedenie OR PZ v Martine

Riaditeľ okresného riaditeľstva : pplk. Mgr. MARCEL KOLÁŘ

Zástupca okresného riaditeľa : kpt. Mgr. JELA BLAHOVÁ

Riaditeľ odboru kriminálnej polície : mjr. Mgr. MARIÁN HRUŠKA
Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu : 
 por. Mgr. VLADIMÍR ŽILA
Riaditeľ odboru poriadkovej polície : pplk. PhDr. PETER MALÍK 

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY ODDELENIA DOKLADOV A EVIDENCIÍ 

Kontakty

Okresné riaditeľstvo v Martine

Komenského 2, 036 48 Martin
Telefón 0961461111
Fax 0961463119

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Policajné stanice Obce v pôsobnosti oddelenia

OO PZ Martin -východ
Komenského č.2,
036 01 Martin

0961 46 3715 0961 46 3709  

v mestských častiach mesta Martin:
- Ľadoveň -Jahodníky - Tomčany,
- Stred,

- Sever, 

- Košúty,


a v obciach:
- Diaková,
- Dolný Kalník,
- Dražkovce,
- Horný Kalník,
- Sklabiňa,
- Sklabinský Podzámok,
- Turčianske Jaseno,
- Záborie

a vo východnej časti mestskej časti Martin vymedzenou hranicou:
- priesečník severnej hranice katastra obce Bystrička s riekou Turiec,
- rieka Turiec po jej priesečník s cestou č. I/18,
- cesta č. I/18 po hranicu mestskej časti Martin,
- táto hranica po južnú hranicu mestskej časti Martin - Priekopa,

OO PZ Martin -západ
Gorkého č.33,
036 48 Martin

0961 46 3755 0961 46 3759   v mestských častiach mesta Martin:
- Podháj
- Záturčie,

- v západnej časti mestskej časti Martin a v mestskej časti Martin-Priekopa vymedzenou hranicou:
- priesečník rieky Turiec so severnou hranicou obce Bystrička,
- severná hranica obce Bystrička po hranicu okresu Martin,
- hranica okresu Martin po jej priesečník s cestou,
- táto cesta po ulicu Kolónia Hviezda,
- táto ulica po cestu č. 18,
- odtiaľ na most cez rieku Turiec v mestskej časti Martin-Priekopa,
- rieka Turiec po severnú hranicu obce Bystrička

a v obci
- Bystrička,

OO PZ Príbovce
Príbovce č.80,
038 42 Príbovce

0961 46 3855, 158 0961 40 4008  

v obciach:
- Príbovce,
- Belá Dulice,
- Benice,
- Blatnica,
- Ďanová,
- Folkušová,
- Karlová,
- Kláštor pod Znievom,
- Košťany nad Turcom,
- Laskár,
- Ležiachov,
- Necpaly,
- Rakovo,
- Slovany,
- Socovce,
- Trebostovo,
- Trnovo,
- Turčiansky Ďur,
- Turčiansky Peter,
- Valča,

- Valentová
- Vrícko,
- Žabokreky,

OO PZ Sučany
Stromová č. 9,
038 52 Sučany

0961 46 3955, 158 0961 40 4007   v obciach:
- Sučany,
- Krpeľany,
- Nolčovo,
- Podhradie,
- Ratkovo,
- Šútovo,
- Turany,
- Turčianska Štiavnička

OO PZ Turčianske Teplice
Banská č.23,
039 01 Turčianske Teplice

0961 46 3805 0961 46 3809   v meste
- Turčianske Teplice

a v obciach:
- Abramová,
- Blažovce,
- Bodorová,
- Borcová,
- Brieštie,
- Budiš,
- Čremošné,
- Dubové,
- Háj,
- Horná Štubňa,
- Ivančiná,
- Jasenovo,
- Jazernica,
- Kaľamenová,
- Liešno,
- Malý Čepčín,
- Moškovec,
- Mošovce,
- Ondrašová,
- Rakša,
- Rudno,
- Sklené,
- Slovenské Pravno,
- Turček,
- Veľký Čepčín,

OO PZ Vrútky
Judíková č.6,
038 61 Vrútky

0961 46 3905 0961 46 3909   v meste
- Vrútky

a v obciach:
- Lipovec,
- Turčianske Kľačany

a v mestskej časti Martin-Priekopa vymedzenou hranicou:
- priesečník hranice obce Turčianske Kľačany s hranicou mesta Martin,
- táto hranica po cestu č. 18,
- cesta č. 18 po most cez rieku Turiec,
- rieka Turiec po most na ceste do mestskej časti Martin-Priekopa,
- táto cesta po cestu č. 18,
- cesta č. 18 po križovatku s ulicou Kolónia Hviezda,
- táto ulica po cestu na Martinské hole,
- táto cesta po južnú hranicu mestskej časti Martin-Priekopa,
- táto hranica po hranicu okresu Martin,
- táto hranica po severnú hranicu mestskej časti Martin-Priekopa,
- táto hranica po priesečník hranice obce Turčianske Kľačany s hranicou mesta Martin,