Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede

OR PZ v Trnave  |  OR PZ v Dunajskej Strede  |  OR PZ v Galante  |  OR PZ v Senici  |  OR PZ v Skalici

Telefónna ústredňa: 0961 11 1111

Vedenie OR PZ v Dunajskej Strede

Riaditeľ okresného riaditeľstva: pplk. JUDr. Peter Both
Zástupca riaditeľa a zároveň riaditeľ úradu justičnej a kriminálnej polície: pplk. Ing. Szilárd Csicsai
Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. Mgr. Ivan Vörös

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: mjr. Mgr. Karol Varga

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

Kontakty

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede

Muzejná č. 231/6, 929 24 Dunajská Streda
Telefón 0961 11 1111

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Policajné stanice Obce v pôsobnosti oddelenia

OO PZ Dunajská Streda
Múzejná č. 231/6,  929 24
Dunajská Streda

096111 3705 096111 3709  

Dunajská Streda, Dolný Bar
Dunajský Klátov, Holice, Horná Potôň,
Horné Mýto, Jahodná,
Kostolné Kračany, Kútniky,
Lúč na Ostrove, Mad, Malé Dvorníky,
Michal na Ostrove, Ohrady,
Orochevá Potôň, Povoda,
Trhová Hradská, Veľké Blahovo,
Veľké Dvorníky, Vieska, Vydrany

OO PZ Gabčíkovo
Krátky rad 3, 930 05 Gabčíkovo

096111 3901

096110 4010

031/5594533

  Gabčíkovo, Baka, Bodíky,
Dobrohošť, Horný Bar, Jurová,
Trstená na ostrove,
Vojka nad Dunajom, Vrakúň

OO PZ Šamorín
Bratislavská 37, 931 01 Šamorín

096111 3825

 

096110 4007

 

  Šamorín, Báč, Bellova Ves,
Blahová, Blatná na Ostrove,
Čakany, Čenkovce, Hubice,
Hviezdoslavov, Janíky, Kvetoslavov,
Kyselica, Lehnice, Macov,
Mierovo, Nový Život, Oľdza,
Rohovce, Štvrtok na ostrove,
Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy

OO PZ Veľký Meder
Stará 15, 932 01 Veľký Meder

096111 3902

031/5552802

096110 4011

031/5552802

 

Veľký Meder, Baloň, Boheľov,
Čiližská Radvaň, Dolný Štal,
Kľúčovec, Medveďov, Ňarad,
Okoč, Padáň, Pataš, Sap,
Topoľníky,