Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Parlament schválil novelu zákona o ochrane pred legalizáciou trestnej činnosti: nezabúda ani na virtuálne meny, rozširuje okruh politicky exponovaných osôb v oblasti justície

18. 09. 2020

euro-money-zbierka

Návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu z dielne ministerstva vnútra Národná rada SR schválila vo štvrtok 17. septembra 2020. Hlavným dôvodom novely je prebratie  smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu do našej legislativy.

 

VIRTUÁLNE MENY

Podnikatelia, ktorí poskytujú služby spojené s virtuálnymi menami, sa zaradia medzi tzv. povinné osoby. V praxi to znamená, že títo poskytovatelia budú mať rovnaké povinnosti ako napríklad banky a ďalšie finančné inštitúcie. Budú si musieť napríklad overiť identifikáciu svojich klientov ešte pred uzatváraním obchodného vzťahu. Takisto budú  povinné ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklé obchodné operácie.

Novela tiež definuje, čo je to virtuálna mena, kto je poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny a kto poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny. Podmienkou poskytovania týchto služieb bude živnostenského oprávnenie vo forme viazanej živnosti.

POD VÄČŠÍM DROBNOHĽADOM BÁNK V POROVNANÍ S BEŽNÝMI KLIENTMI BUDE VIAC VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Rozšíri sa totiž okruh tzv. politicky exponovaných osôb v oblasti justície. Popri ústavných sudcoch, sudcoch Najvyššieho súdu SR a sudcoch odvolacích súdov sa sem zaradia aj predseda a podpredseda Súdnej rady SR, predseda a podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda a podpredseda krajského súdu, predseda a podpredseda okresného súdu a funkcionári prokuratúry. Inak povedané: banky a iné finančné inštitúcie musia obchodný vzťah s politicky exponovanými osobami podrobne monitorovať a zisťovať pôvod majetku a finančných prostriedkov použitých pri ňom.

Zavedie sa povinnosť viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií, ktorý bude verejne dostupný na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky.

ĎALŠIE ZMENY

  • Sprostredkovatelia prenájmu nehnuteľností budú povinnými osobami, iba ak je hodnota mesačného nájomného najmenej 10 000 eur. A až pri obchodoch rovnakej sumy budú povinnými osobami osoby obchodujúce s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami a kultúrnymi pamiatkami.
  • Navrhuje sa znížiť limit pre predplatené platobné prostriedky (z 250 eur na 150 eur; v prípade spätnej výmeny zo 100 eur na 50 eur). Malo by to viesť k ich používaniu len na oprávnené účely a k zníženiu ich príťažlivosti pre teroristov a páchateľov trestných činov. Znamená to, že iba pri týchto znížených limitoch nebude potrebné vykonávať opatrenia podľa zákona.
  • Z dôvodu zosúladenia právnych úprav jednotlivých členských štátov EÚ sa zjednocuje rozsah minimálnych opatrení zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientom z krajín, ktoré Európska komisia označila za vysokorizikové.
  • Návrhom sa mení aj zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. V ňom sa ustanovuje rozsah údajov o konečných užívateľoch výhod v tomto registri, ktoré budú verejne prístupné. Bude to meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť a adresa pobytu, ako aj údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Novelizovaný zákon by mal byť účinný od 1. novembra 2020.