Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Polícia prijala opatrenia na zabezpečenie ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku počas volieb do Európskeho parlamentu

06. 06. 2024

logo Policajného zboru SR

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu  8. júna 2024 od 7. do 22. hodiny. Bezpečnostné opatrenia polícia navrhuje a operatívne prehodnocuje na základe analýz bezpečnostných rizík s cieľom zabezpečiť nerušenú prípravu a samotné konania volieb.

 

Na pokojný priebeh eurovolieb bude dohliadať dostatočný počet síl a prostriedkov Policajného zboru. Zvýšený počet policajtov sa bude zameriavať najmä na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku. Viac policajných hliadok bude v teréne nielen pred voľbami a počas ich samotného konania, ale aj po ich ukončení.

V obciach a mestách sa budú pohybovať motorizované aj pešie policajné hliadky. V teréne budú aj príslušníci kriminálnej polície, ktorí, rovnako ako uniformované zložky Policajného zboru,  budú monitorovať bezpečnostnú situáciu v okolí volebných miestností.

Pozornosť bude polícia venovať aj samotným volebným miestnostiam. V objektoch, kde sa budú konať voľby, vykonajú špeciálne vyškolení policajti a vycvičené služobné psy pyrotechnické prehliadky. Pod drobnohľadom polície budú sídla okrskových, okresných volebných komisií, sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a aj ďalšie miesta, kde by mohlo dôjsť k porušeniu zákona.

Pre prípad potreby sú pripravení pyrotechnici a špeciálne policajné útvary.

Na zabezpečovaní prípravy a priebehu volieb policajti spolupracujú s okresnými úradmi, obcami aj s predsedami príslušných volebných komisií.

Nepodliehajte dezinformáciám

Súčasťou predvolebného obdobia je zvýšená aktivita rôznych aktérov a skupín na sociálnych sieťach v produkcii a šírení dezinformácií. Ich cieľom je ovplyvňovanie verejnej mienky, polarizácia a šírenie nenávisti za účelom získania hlasu pre ich volebného kandidáta. Súčasťou hybridného pôsobenia môže byť aj uverejňovanie deepfake videí  vytvorených umelou inteligenciou.

Čo je možné urobiť v boji proti klamstvám na internete:

  • Sledujte oficiálne profily štátnych inštitúcií, overené média a hromadné informačné prostriedky, ktoré podliehajú regulácii podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby, a ktoré sa riadia etablovanými pravidlami novinárskej práce.
  • Vyhýbajte sa anonymným profilom a stránkam, ktoré nie sú regulované.
  • Nahlasujte podozrivý obsah priamo sociálnym sieťam. Tie majú v zmysle Aktu o digitálnych službách (DSA) povinnosť bojovať proti dezinformáciám v EÚ efektívnejšie a ráznejšie. Na základe tejto normy máte možnosť nahlasovať obsah z dôvodu porušovania noriem komunity. Do tejto kategórie spadá aj šírenie dezinformácií a nenávisti.

Akékoľvek informácie k prípadom možného narušenia prípravy a priebehu eurovolieb, narušenia verejného poriadku, podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu je potrebné bezodkladne oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru, alebo na bezplatné číslo polície 158.

Informácie k voľbám do EP nájdete aj na webe MV SR: https://www.minv.sk/?volby-ep