Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Rodné číslo v informačných systémoch postupne nahradia identifikátory fyzickej osoby

09. 06. 2019

ifo-ilustr

Rodné číslo ako trvalý identifikačný údaj fyzickej osoby v informačných systémov štátnej správy postupne nahradia  identifikátory fyzických osôb. Ministerstvo vnútra v týchto dňoch zapracúva pripomienky do návrhu nového zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby, ktorý upraví túto oblasť.

 Rodné číslo  totiž požiadavkám dnešných informačných systémov už nepostačuje. Jedným z dôvodov je chybovosť pri jeho prideľovaní a následné neželané duplicity, ktoré spôsobujú v reálnom živote problém najmä občanovi. Ďalším je napríklad možnosť zneužitia osobných údajov, ktoré rodné číslo obsahuje – je možné z neho zistiť vek a pohlavie nositeľa, čo pri hromadnom spracovaní môže poskytnúť pre určité subjekty zaujímavé informácie s komerčným využitím.  

Ministerstvo vnútra preto po niekoľkoročnej príprave navrhlo bezpečnú identifikáciu fyzických osôb riešiť sústavou základných identifikátorov. 

Základný jednoznačný identifikátor  bude tvorený utajeným postupom, nebude dostupný pre používateľa a bude slúžiť len na identifikáciu fyzickej osoby pri výmene údajov v rámci informačných systémov. Zo základného identifikátora sa transformáciou zdrojovej a špecifickej časti vytvoria  identifikátory pre výmenu identifikácie v rôznych sektoroch . Jedným z nich je bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby, jedinečný pre každú fyzickú osobu, druhým sektorový identifikátor, pod ktorým budú príslušné informačné systémy evidovať fyzické osoby.

MV SR bude zároveň viesť register týchto identifikátorov, ktorý bude súčasťou Informačného systému identifikátora fyzických osôb.

Identifikátory umožnia presnú identifikáciu občana vo všetkých informačných systémoch verejnej správy a tiež plynulú komunikáciu medzi systémami,  skvalitnia sa informácie, s ktorými verejná správa pracuje.  

Pôjde teda o prevratnú zmenu, pretože identifikátor fyzickej osoby bude potrebné premietnuť do množstva zákonov, ktoré v súčasnosti ako identifikátor určujú rodné číslo, číslo sociálneho zabezpečenia a podobne. To si samozrejme vyžiada prechodné obdobie, v ktorom sa budú identifikátory fyzických osôb používať súbežne s rodným číslom. Ministerstvo vnútra toto obdobie, vychádzajúc zo skúseností iných členských štátov,  odhaduje na desať rokov.  

Účinnosť by mal nový zákon nadobudnúť 1. apríla  2020, naplno by sa mala nová sústava identifikátorov využívať v našom právnom poriadku v roku 2030.