Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Tohtoročná Európska cena za prevenciu kriminality sa zameriava na seniorov

01. 07. 2016

logo eucpn

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnost /EUCPN/ každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku je témou prevencia kriminality páchanej na senioroch, ktorí sa často stávajú obeťami násilnej, ekonomickej a majetkovej kriminality, a to najmä pre ich dôverčivosť, ochotu pomôcť, bezbrannosť, sociálnu izoláciu, zlý zdravotný stav a vyšší vek.  

Víťazný projekt bude vyhlásený počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi (Best Practice Conference EUCPN), ktorá sa uskutoční v 14. – 15. decembra 2016 v Bratislave. Ocenený bude finančnou odmenou vo výške 10 000 EUR Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou  vo výške 5 000 EUR.

Každý členský štát môže do súťaže prihlásiť jeden projekt. Výber najlepšieho projektu za Slovenskú republiku sa uskutoční prostredníctvom národného kola súťaže.

Starší ľudia sa často stávajú obeťami rôznych druhov trestnej činnosti

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do 20. septembra 2016 formou prihlášky prostredníctvom krajských koordinátorov prevencie kriminality na okresných úradoch v sídle krajov, podľa sídla predkladateľa projektu. Predkladateľ víťazného projektu národného kola je povinný do 5. októbra 2016 predložiť vyplnenú prihlášku v anglickom jazyku. Všetky podklady a tlačivá  nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Národné kolo súťaže sa uskutoční koncom septembra 2016
v zasadacej miestnosti MV SR na Drieňovej 22 v Bratislave. Výsledky vyhlási  podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister vnútra a predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na základe hodnotenia ním schválenej komisie.

Podľa pravidiel EUCPN musia projekty predložené členským štátom v súťaži ECPA spĺňať nasledovné minimálne kritériá:

  • Projekt sa zameriava na prevenciu a/alebo zníženie každodennej kriminality a obáv z kriminality v rámci vyhlásenej témy.
  • Projekt bol vyhodnotený a dosiahol svoje ciele, alebo aspoň väčšinu z nich.
  • Projekt je podľa možností inovatívny a zahŕňa nové metódy alebo prístupy.
  • Pokiaľ je to možné, projekt je založený na spolupráci medzi partnermi.
  • Projekt je aplikovateľný organizáciami a skupinami v iných členských štátoch, preto má obsahovať informácie o finančných nákladoch projektu, o zdrojoch financovania, o implementačnom procese a o relevantnom zdrojovom materiáli.

O výsledkoch národného kola súťaže bude sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality informovať prostredníctvom koordinátorov prevencie kriminality okresných úradov v sídlach krajov a na internetovej stránke MV SR www.minv.sk.

Z histórie súťaže: