Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Vláda schválila nový Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi

05. 02. 2015

obchodovanie s ľuďmi

Na boj proti obchodovaniu s ľuďmi plánuje Ministerstvo vnútra SR vynaložiť v najbližších štyroch rokoch 1 236 100 eur. Vyplýva to z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018, ktorý 4. februára 2015 schválila vláda. Najviac prostriedkov pôjde na starostlivosť o obete, vzdelávanie a osvetu.

Plánované finančné prostriedky si nevyžiadajú navýšenie rozpočtu MV SR, budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov rozpočtovej kapitoly ministerstva. Oproti predchádzajúcemu obdobiu v rokoch 2011 až 2014 ide o mierny nárast výdavkov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, v minulom období  išlo o sumu 1 223 875,79 eur vrátane prostriedkov poskytnutých Európskou komisiou.

Schválený národný program je pokračovaním predchádzajúceho Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 až 2014. Zameriava sa na potláčanie boja proti obchodovaniu s ľuďmi, teda na zníženie rizika u potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj na zabezpečenie poskytovania priamej pomoci obetiam v súlade s medzinárodnými a európskymi štandardmi a záväzkami SR v tejto oblasti.

Súčasťou dokumentu je aj Národný akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi na nadchádzajúce obdobie rokov 2015 až 2018. Jeho ciele a aktivity sa sústreďujú v súlade s európskymi štandardami na štyri základné oblasti v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, a to partnerstvo, prevencia, ochrana obetí a trestné stíhanie.

Ministerstvo vnútra SR zabezpečuje pomoc a podporu obetiam prostredníctvom programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorého gestorom je Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality. V roku 2014 bolo zaradených do programu 34 osôb (z toho 12 mužov a 22 žien), ktorým bola poskytnutá komplexná pomoc od partnerských organizácií. Celkovo sa v roku 2014 poskytovala podpora a ochrana 70 obetiam. Ide aj o obete, ktoré boli do programu zaradené v predchádzajúcich rokoch. K 31. decembru 2014 bolo v programe zaradených 24 obetí.

Počet obetí v programe podpory a ochrany však predstavuje len špičku ľadovca. Do programu sú totiž zaraďovaní len tí, ktorí o takúto pomoc prejavia záujem. Nie je vylúčená ani ďalšia skupina ľudí, ktorí nevedia o tom, že sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo ide o osoby, ktoré nemajú záujem o ponúkanú pomoc zo strany štátu.

Zo štatistík Policajného zboru vyplýva, že minulý rok bolo začaté trestné stíhanie v 15 prípadoch obchodovania s ľuďmi, obvinených bolo 34 osôb. Medzi obeťami bolo 20 mužov (z toho mladistvý 1) a 41 žien (z toho mladistvých 11). Najčastejšie išlo o sexuálne vykorisťovanie (25 ľudí), nasleduje pracovné vykorisťovanie (18) a sexuálne vykorisťovanie spojené s núteným sobášom (11).  K vykorisťovaniu obetí dochádzalo najčastejšie na území Veľkej Británie (34 ľudí) , nasleduje Slovensko (11) a Taliansko (8).

Pomoc a informácie možno získať na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi - 0800 800 818.  Ide o bezplatnú telefonickú linku MV SR, ktorej prevádzku podporuje spoločnosť Slovak Telekom. Slúži primárne na poskytnutie preventívnych informácií pred vycestovaním do zahraničia, ako aj na nadviazanie prvého kontaktu s potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi a na sprostredkovanie relevantnej pomoci. V roku 2014 bolo do 15. decembra zaznamenaných 2282 hovorov na linku, z toho 394 hluchých.

Ministerstvo vnútra SR v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi uskutočnilo tiež viacero preventívnych projektov. Spomenúť môžeme napríklad kampane Bez informácií sa stávaš otrokom, Nie každá cesta do sveta je ako z rozprávky či Viete, čo teraz robí vaše dieťa? Rezort vnútra tiež realizoval školenia, v rámci zvyšovania odbornosti štátnych a neštátnych bolo k problematike obchodovania s ľuďmi preškolených za obdobie rokov 2011 až 2014 (do 30.06.2014) celkom 1335 osôb.

V roku 2013 sa MV SR zapojilo ako partner do medzinárodného projektu Lotyšska podporeného EK pod názvom Prevencia obchodovania s ľuďmi a nútených sobášov: multidisciplinárne riešenie. Aktivity projektu sú naplánované na roky 2015 – 2016.   MV SR sa doňho zapojilo aj preto, že v posledných rokoch je badateľný nárast obetí obchodovania s ľuďmi vykorisťovaných za účelom uzatvorenia manželstva. Zväčša ide o prípady Sloveniek, ktoré sú predávané do zahraničia, aby nútene uzatvorili sobáš s príslušníkom tretej krajiny.