Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

5 žilový kábel

04. 10. 2019

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie PZ Žilina-okolie
Kysucká cesta 8212/16A, 010 01 Žilina

 

 

Vec:

 

5 žilový kábel s označením OZOFLEX U PRYSMIAL MEEI <HAR>  H07RN-F 5G16 2017, čiernej farby, s kovom hnedej farby o dĺžke cca 45 metrov 

 

Uvedená vec bola zaistená dňa 01.09.2019 o 05:05 hod. na ČS Slovnaft v Žiline na Šibeniciach.

 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila osobne alebo písomne, najneskôr do 29.11.2019, nakoľko po tejto dobe sa uvedená vec vráti osobe, ktorej bola zaistená v zmysle § 21 ods. 3 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy