Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2020, utorok
 

Airsoftová pištoľ

21. 04. 2020

 

Okresné riaditeľstvo PZ vo Zvolene
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie Policajného zboru Zvolen
Jána Švermu 1900/2, 960 69 Zvolen
Tel.: 0961633 705, 0961633 706

Č.p.

ORPZ-ZV-OPP3-292/2020

Vec: 

1 ks krátka ručná plynová zbraň – airsoftová pištoľ

 

Vec bola nájdená dňa 07.10.2019 v čase okolo 08.30 hod. vo Zvolene v areály BZ Stráž v kríkoch pracovníkom národného lesníckeho centra vo Zvolene.

 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby si vec prevzala na uvedenom útvare do jedného roka od nájdenia veci, nakoľko po uplynutí tejto doby sa vec stáva majetkom štátu v zmysle § 21 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy