Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2020, utorok
 

Bankovka nominálnej hodnoty 10 EUR

22. 04. 2020

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Považskej Bystrici
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie Policajného zboru Považská Bystrica
Kukučínova 186/1, 017 01 Považská Bystrica 
Tel.: 0961263755

Č.p.

ORPZ-PB-OPP3-79/2020

Vec: 

1 ks bankovka nominálnej hodnoty 10 Eur, č.b.: XA 2400977367

 

Vec bola nájdená dňa 16.02.2020 v čase o 15.05 hod. pracovníkom SBS v presnejšie nezistenom bankomate v hypermarkete Tesco na sídlisku SNP 1911/429 v Považskej Bystrici.

 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby si vec prevzala na uvedenom útvare do jedného roka od nájdenia veci, t. j. do 16. 02. 2021, nakoľko po tejto dobe sa uvedená vec stane majetkom štátu v zmysle § 21 ods. 7 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy