Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2020, pondelok
 

Bankovka v nominálnej hodnote 10 EUR

09. 03. 2020

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Trebišove
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie PZ Trebišov
Nám. mieru 1496/6, 075 80 Trebišov

Č. p.:

ID:28.20/2315

Veci:

1 ks bankovka nominálnej hodnoty 10,- € s výr. č. TA0079175272, v nepoškodenom stave.

 

 

 

 

 

 

   

Finačná hotovosť bola nájdená v bankomate na ul. M. R. Štefánika pri NC Tesco v Trebišove dňa 28. 01. 2020 o 21.05 h, ktorú hliadke Obvodného oddelenia PZ Trebišov odovzdala nálezkyňa Zuzana Jozefiová z Trebišova.

Ak si osoba, ktorej právo na zaistenú vec je nepochybná, zaistenú vec neprevezme do jedného roka odo dňa zaistenia veci, stáva sa majetkom štátu v zmysle § 21 zák. č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Horeuvedený útvar Policajného zboru z toho dôvodu vyzýva oprávnenú osobu, aby sa prihlásila na tomto útvare

  • osobne či písomne na horeuvedenej adrese,
  • alebo telefonicky na čísle +421/961713755.
 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy