Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2019, sobota
 

Bankovky v hodnote 10 a 50 eur

08. 04. 2019

 

Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici
Odbor železničnej polície
Oddelenie železničnej polície PZ Banská Bystrica
9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica

Č. p.:

KRPZ-BB-ZP1-120-002/2019   

Veci: 

 

 

  • 1 ks 10 eurovej bankovky, sériové číslo NA2237502988
  • 1 ks 50 eurovej bankovky, sériové číslo EB5380077564

 

Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:  

 

 

   

Bankovky/viď obrázky nižšie/ boli nájdené na podlahe vo vestibule železničnej stanice Banská Bystrica pri pokladni č. 1 dňa 03. marca  2019 o 10.08 hod.

Ak si osoba, ktorej právo na zaistenú vec je nepochybné, zaistenú vec neprevezme do jedného roka odo dňa zaistenia veci, stáva sa majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju odovzdá MV SR  (§ 21 ods. 6 Zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore).

Z tohto dôvodu hore uvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa o svoj majetok prihlásila najneskôr do 3. marca 2020

  • osobne v pracovných dňoch od 07.30 h do 15.30 hod.
    alebo
  • telefonicky na čísle 0961 60 2095.
 

 

 Päťdesiateurovka

Desaťeurovka

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy