Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Benzínová motorová píla zn. Stihl

27. 12. 2018

 

Okresné riaditeľstvo PZ Košice-okolie
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie PZ Turňa nad Bodvou
Hlavná 73/45, 04402 Turňa nad Bodvou

Č. p.:

ORPZ-KS-OPP10-137/2018-P               

 

Vec: 

 

Benzínová motorová píla, zn.STIHL oranžovej farby

  • typ:  MS 170
  • výrobné číslo: 1130-011-3069-0476
Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:     

 Vec bola nájdená 18. novembra 2018 v čase okolo 15. hodiny pri obci Chorváty v okrese Košice-okolie, dosiaľ sa nepodarilo zistiť jej majiteľa.

 

Horeuvedený útvar Policajného zboru preto vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila osobne, písomne alebo telefonicky na čísle 09611933 908 najneskôr do 18. novembra 2019.

 Motorová píla zn.Stihl

Motorová píla zn.Stihl

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy