Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Elektrický kábel

18. 07. 2017

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach
OO PZ Košice Západ
Považská 38, 040 11 Košice

Č. p.:

ORPZ-KE-OPP6-42/2017-NV        

   
   

Veci:

 

 

1 ks Elektrický kábel o dĺžke cca 23 metrov a hrúbke cca 2 cm typ :IVN 1653 , červeno – sivej farby z jednej strany elektrického kábla – upevnená koncovocka 5 kolíková

   
Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:     

vec zaistená podľa § 21 ods. l zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov dňa 11. 06. 2017 o 15.50 h. na OO PZ Košice – Západ oznamovateľovi jeho nájdenia, ktorý ich našiel na ulici Idánskej v Košiciach v kríkoch

   
 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila do jedného roka odo dňa zaistenia veci v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hodiny, tel. 09619 32855

 kabel

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy