Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2020, pondelok
 

Eurobankovky v celkovej hodnote 300 eur

20. 01. 2020

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Trebišove
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie PZ Trebišov
Nám. mieru 1496/6, 075 80 Trebišov

Č. p.:

ORPZ-TV-OPP3-90/2019

Veci: 

 

 

 

 

 

  • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 100,-€ s výr. č. V027221145613, v nepoškodenom stave,
  • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 100,-€ s výr. č. N57177745401, v nepoškodenom stave,
  • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 50,-€ s výr. č. PB1628665459, v nepoškodenom stave,
  • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 20,-€ s výr. č. SB7106785762, v nepoškodenom stave,
  • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 20,-€ s výr. č. UF1290495445, v nepoškodenom stave, 
  • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 10,-€ s výr. č. YA3195668798, v nepoškodenom stave.

 

 

 

 

 

 

   

Finačná hotovosť bola nájdená v bankomate OTP Banky pri NS Jednota v Trebišove dňa 31. 10. 2019 o 17.15 h, ktorú hliadke Obvodného oddelenia PZ Trebišov odovzdal nálezca Marek Slachcic z Nového Majera, Trebišov.

Ak si osoba, ktorej právo na zaistenú vec je nepochybná, zaistenú vec neprevezme do jedného roka odo dňa zaistenia veci, stáva sa majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju odovzdá MV SR v zmysle § 21 ods. 6 zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore.

Horeuvedený útvar Policajného zboru z toho dôvodu vyzýva oprávnenú osobu, aby sa prihlásila na tomto útvare

  • osobne či písomne na horeuvedenej adrese,
  • alebo telefonicky na čísle +421/961713755.

najneskôr však do dňa 31. 10. 2020.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy