Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Finančná hotovosť

08. 09. 2017

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Skalici
OO PZ Skalica
Strážnická č. 4, 909 01 Skalica

Č. p.:

ORPSI-OPDP2-3-499/2017        

   
   

Veci:  

finančná hotovosť

   
Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:     

vec zaistená podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov dňa 12. 08. 2017 o 12.30 h. v predajni TESCO, Skalica, ul. Mallého  

   
 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila najneskôr do 13. 08. 2018 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hodiny, tel. 09610 3705 alebo 034 664 4333.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy