Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. december 2023, nedeľa
 

Finančná hotovosť 50 EUR

23. 02. 2023

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou
odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie Policajného zboru Vranov nad Topľou
Nemocničná 578/4, Vranov Nad Topľou
tel.: 0961863813

Č.p.

ORPZ-VT-OPP3-22-003/2023

Vec: 

1 ks bankovka v nominálnej hodnote 10,-EUR s č. WB2460342771,

1 ks bankovka v nominálnej hodnote 20,-EUR s č. EM2876113096,

1 ks bankovka v nominálnej hodnote 20,-EUR s č. UD1294488954

 

Uvedená finančná hotovosť bola nájdená dňa 15.02.2023 v čase okolo 19:00 hod. v priehradke bankomatu 365 Banky umiestneného v objekte AOC, Námestie slobody vo Vranove nad Topľou.

 

Vlastník, alebo iný oprávnený držiteľ uvedenej veci sa vyzýva, aby sa osobne alebo písomne prihlásil na Obvodnom oddelení Policajného zboru vo Vranove nad Topľou v čo najkratšom čase najneskôr však do jedného roka od nájdenia veci t.j. do 15.02.2024, nakoľko po tejto lehote sa uvedená vec stane majetkom štátu.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy