Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Horský bicykel zn. MERIDA

08. 11. 2017

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede
OO PZ Dunajská Streda 
Múzejná 231/6, 929 24 Dunajská Streda

Č. p.:

ORPZ-DS-OPP3-142/2017        

   
   

Veci:

 

 

1 ks pánsky horský bicykel značky MERIDA, výrobného čísla WC363539H, čierno-červeno-bielej farby

   
Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:     

vec zaistená dňa 29.09.2017 v čase o 16.45 hod. na OO PZ Dunajská Streda

   
 

Uvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila (spolu s dokladmi preukazujúce vlastnícke právo k predmetnej veci) na Obvodnom oddelení PZ Dunajská Streda, Múzejná č.231/6, 929 24 Dunajská Streda do jedného roka odo dňa zaistenia veci, inak sa zaistená vec stáva majetkom štátu.

 1

2

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy