Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2020, pondelok
 

Kľúč od OMV s príveskom zn. Volkswagen

25. 02. 2020

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie Policajného zboru Kremnica
Angyalova 483/16, 967 01 Kremnica
Tel.: 0961 64 3900

Č.p.

ORPZ-ZH-OPP4-5-010/2020

Vec: 

Kľúč od OMV s príveskom zn. Volkswagen.

 

Vec bola nájdená v Kremnici na "staničnom chodníku" na ul. Sama Chalupku dňa 12. 02. 2020 v čase o 13.30 hod.

 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby si vec prevzala na uvedenom útvare do jedného roka od nájdenia veci, t.j. do 12. 02. 2021, nakoľko po uplynutí tejto doby sa vec stáva majetkom štátu v zmysle § 21 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 

 kľúč

kľúč

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy