Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Látková taška TESCO modrej farby

29. 12. 2022

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Ružinov východ
Sputníková 12, 827 49 Bratislava 2
Tel.: +421961032720

Č.p.

ORPZ-BAII-OPP2-72/2022ŠR

Vec: 

1 ks látková taška TESCO modrej farby,

1 ks vianočná ikebana s červenou sviečkou,

1 ks vianočná ozdoba v tvare srdca s rôznymi ornamentmi,

1 ks látková kapsička s vyšívanými orientálnymi vzormi červeno-žletej farby a nápisom CRETE s obsahom finančnej hotovosti celkom 42,70 EUR.

 

Predmetná taška s popísaným obsahom bola nájdená dňa 20.12.2022 o 10.30 hod. voľne položená na parkovisku objektu MV SR na adrese Drieňová č. 22 v Bratislave – Ružinov a následne odovzdaná príslušníkovi ochrany objektu MV SR na adrese Drieňová č. 22 v Bratislave – Ružinov.

 

Uvedený útvar Policajného zboru žiada vlastníka alebo inú oprávnenú osobu, aby sa v čo najkratšom čase prihlásila na OO PZ Ružinov – východ, Sputniková 12, Bratislava a to najneskôr do jedného roka od nájdenia veci, do 20.12.2023, nakoľko po tejto lehote sa uvedená vec stane majetkom štátu a útvar Policajného zboru ho neodkladne odovzdá ministerstvu do správy. Oprávnená osoba je pri prevzatí zaistenej veci povinná uhradiť útvaru Policajného zboru nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s ich zaistením a úschovou.

taška s vecami

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy