Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2020, pondelok
 

Mobilný telefón Iphone 4 S

09. 01. 2020

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Nitre
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie PZ Nitra - Kalvária
Nábrežie Mládeže č. 1, Nitra

Č.p.:

 ORPZ-NR-OPP10-53/2020

Vec: 

Mobilný telefón zn. Iphone 4 S, IMEI 012 539 009 642 763, model A1332, EMC 380 A, FCC ID:BCG-E2380A, IC: 579C-E2380A, bielej faby, s puzdrom na zadnej strane zn. ua Girls, bielo - čiernej farby, s vloženou SIM kartou Slovak Telekom s č. 894210218001642030 -1 L 

 

Mobilný telefón bol nájdený na ulici Kalvárska v Nitre dňa 07.09.2019 v poobedných hodinách a polícii bol odovzdaný dňa 30.10.2019 v čase o 09.20 hod.

 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila osobne alebo písomne, najneskôr do 30.10.2020, nakoľko po tejto lehote sa uvedená vec stane majetkom štátu v zmysle § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy