Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Mobilný telefón Samsung a hotovosť 40 EUR

12. 07. 2022

 

Okresné riaditeľstvo PZ vo Vranove nad Topľou
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie Policajného zboru Vranov nad Topľou
Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov nad Topľou
Tel.: +421961863805

Č.p.

ORPZ-VT-OPP3-125-022/2022

Vec: 

mobilný telefón zn. Samsung, modrej farby v čiernom plastovom kryte so SIM kartou spoločností Vodafone a 4ka, IMEI1: 358 382 104 797 410, IMEI2: 358 383 104 797 418

finančná hotovosť 40,- € (2 ks bankoviek v nominálnej hodnote 20,- €)

 

Predmetný mobilný telefón a finančná hotovosť bola nájdená dňa 02. 07. 2022 v čase okolo 08:00 hod.  pri vodárni na Sídl. 1. mája vo Vranove nad Topľou.

 

Uvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby si vec prevzala na uvedenom útvare PZ a to najneskôr do jedného roka od nájdenia vecí, t.j. do 02.07.2023, nakoľko po tejto lehote sa uvedená vec stane majetkom štátu a útvar PZ ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy.  Oprávnená osoba je pri prevzatí zaistenej veci povinná uhradiť útvaru Policajného zboru nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s ich zaistením a úschovou.

mobilný telefón Samsung

mobilný telefón Samsung

mobilný telefón Samsung

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy