Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Mobilný telefón zn. HUAWEI

16. 01. 2023

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčín
odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie PZ Nové Mesto nad Váhom
Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 0961243703 

Č.p.

ORPZ-NM-OPP3-317-002/2022

Vec: 

1 ks mobilný telefón značky HUAWEI, zelenej farby, typ: JNY-LX1 – P40lite, IMEI:861324048869079, IMEI2:861324048901088 + silikónové priehľadné puzdro a ochranná fólia na prednom skle.

 

Vec bola odovzdaná dňa 03.12.2022 v čase o 23:45 hod na OO PZ Nové Mesto nad Váhom.

 

Uvedený útvar Policajného zboru žiada vlastníka alebo inú oprávnenú osobu, aby sa v čo najkratšom čase prihlásila na OO PZ Nové Mesto nad Váhom, Bzinská 1, Nové Mesto nad Váhom a to najneskôr do jedného roka od nájdenia veci, do 03.12.2023, nakoľko po tejto lehote sa uvedená vec stane majetkom štátu a útvar Policajného zboru ho neodkladne odovzdá ministerstvu do správy. Oprávnená osoba je pri prevzatí zaistenej veci povinná uhradiť útvaru Policajného zboru nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s ich zaistením a úschovou.

mobil

mobil

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy