Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Mobilný telefón zn. Lenovo S 60 – A

16. 04. 2019

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oodelenie PZ Košice Nad jazerom
Námestie košických mučeníkov 2
040 12 Košice

Č. p.:

102.19/2572

Vec:

 

 

mobilný telefón zn. Lenovo S 60 – A, nezisteného výrobného čísla IMEI, žltej farby.

Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:
 

Vlastník alebo iný oprávnený držiteľ uvedenej veci sa vyzýva, aby sa osobne alebo písomne prihlásil na Obvodnom oddelení Policajného zboru Košice nad Jazerom, Námestie košických mučeníkov 2.

   

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy