Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Mobilný telefón zn. Samsung A3

24. 07. 2017

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach
OO PZ Košice Západ
Považská 38, 040 11 Košice

Č. p.:

ORPZ-KE-OPP6-48/2017-NV        

   
   

Veci:

 

 

1 ks mobilný telefón značky Samsung A3, IMEI: 357 334 070 658 010

   
Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:     

vec zaistená podľa § 21 ods. l zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov dňa 19. 07. 2017 o 18.20 h. na OO PZ Košice – Západ oznamovateľovi, ktorý ho našiel na ulici Michalovskej v Košiciach

   
 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila do jedného roka odo dňa zaistenia veci v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hodiny, tel. 09619 32855

 MT1

MT2

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy