Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Mobilný telefón zn. Samsung SM-G350

08. 09. 2017

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach
OO PZ Košice Západ
Považská 38, 040 11 Košice

Č. p.:

ORPZ-KE-OPP6-59/2017-NV        

   
   

Veci:

 

 

1 ks mobilný telefón značky Samsung SM-G350, IMEI: 358495/05/439529/8

   
Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:     

vec zaistená podľa § 21 ods. l zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov dňa 05. 09. 2017 o 10.55 h. na OO PZ Košice – Západ oznamovateľovi, ktorý ho našiel na ulici Fatranskej v Košiciach

   
 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila do jedného roka odo dňa zaistenia veci v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hodiny, tel. 09619 32855

 P

Z

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy