Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2020, pondelok
 

Obálka s hotovosťou

12. 02. 2020

 

Okresné riaditeľstvo PZ vo Zvolene
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie PZ Zvolen
Jána Švermu 1900/2, 960 69 Zvolen

Č. p.:

ORPZ-ZV-OPP3-134/2020

Veci: 

 

 

 

 

 

  • obálka s finančnou hotovosťou 1.501 Eur - 13 ks bankovky v nominálnej hodnote 100 EUR, 4 ks bankovky v nominálnej hodnote 50 EUR a 1 ks minca v hodnote 1 Euro.

bankovky

 

 

 

 

 

 

   

Finačná hotovosť bola nájdená dňa 5. 11. 2019 v čase okolo 18.30 hod. v predajni JYSK vo Zvolene na Hronskej ulici.

Ak si osoba, ktorej právo na zaistenú vec je nepochybná, zaistenú vec neprevezme do jedného roka odo dňa zaistenia veci, stáva sa majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju odovzdá MV SR v zmysle § 21 ods. 6 zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore.

Horeuvedený útvar Policajného zboru z toho dôvodu vyzýva oprávnenú osobu, aby sa prihlásila na tomto útvare

  • osobne či písomne na horeuvedenej adrese,
  • alebo telefonicky na čísle +421/961633705.

najneskôr však do dňa 5. 11. 2020.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy