Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Papierová bankovka

14. 12. 2017

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Trebišove
odbor poriadkovej polície, OO PZ Trebišov
Nám. mieru 1496/6, 075 80 Trebišov

Č. p.:

ORP-TV-OPP3-1500/2017        

   
   

Veci:

 

 

1 ks papierová bankovka v nominálnej hodnote 100 €, nepoškodená 

   
Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:     

vec zaistená podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov

   
 

Uvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila osobne alebo poštou na uvedenú adresu OO PZ Trebišov, prípadne na tel. čísle 056/6722333 v termíne do 05.12.2018.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy