Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Peňaženka červenej farby

11. 10. 2019

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Nitre
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie PZ Zlaté Moravce
Sládkovičova 109/B, 953 01 Zlaté Moravce

 

 

Vec:

 

peňaženka červenej farby

 

Uvedená vec bola dobrovoľne vydaná na OO PZ Zlaté Moravce dňa 28.08.2019 na účely trestného konania podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku.

 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila osobne, písomne alebo telefonicky na č. 0961 36 3705, najneskôr do 10.10.2020.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy