Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2020, pondelok
 

Peňaženka zn. Avon

08. 04. 2020

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Prešove
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie Policajného zboru Prešov - Juh
Vajanského 32, 081 08 Prešov
Tel.: 0961 80 3705

Č.p.

ORPZ-PO-OPP4-3-018/2020

Vec: 

Červená kožená peňaženka zn. Avon

 

Vec bola nájdená v Prešove na ul. Exnárovej č. 2, dňa 13. 03. 2020, v čase o 13.00 hod. na chodníku pred vchodom do bytovky.

 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby si vec prevzala na uvedenom útvare do jedného roka od nájdenia veci, t.j. do 12. 03. 2021, nakoľko po uplynutí tejto doby sa vec stáva majetkom štátu v zmysle § 21 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 

 1

2

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy