Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Plynová pištoľ

21. 12. 2020

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie PZ Košice Sever
Tolstého č. 34, 040 39 Košice

Tel.: 0961931755

Č.p.

ORPZ-KE-OPP3-345/2020

Vec: 

krátka plynová pištoľ čiernej farby značky Walter P22, v.č. L124586433, bez zásobníka.

 

Zbraň bola dňa 7.12.2020 v čase o 22:17 hod. podľa § 21 ods. 1 zák. č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore zaistená hliadkou OO PZ Košice-Sever na čerpacej stanici OMV, ul. Hlinková v Košiciach.

 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva majiteľa predmetnej veci, aby sa v čo najkratšom čase prihlásil na hore uvedený útvar PZ a to najneskôr do jedného roka od nájdenia veci, nakoľko po tejto lehote sa uvedená vec stane majetkom štátu v zmysle § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 plynová pištoľ

plynová pištoľ

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy