Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Rozhlasový prijímač zn. Edison R-201

10. 07. 2017

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave
odbor kriminálnej polície
4. oddelenie vyšetrovania
Starohájska 3, 917 01 Trnava

Č. p.:

ORP-826/4-VYS-TT-2017        

   
   

Veci:

 

 

1 ks rozhlasový prijímač zn. EDISIN R-201 spolu s dvomi alkalickými batériami zn. Fujitsu

   
Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:     

Nakoľko uvedené veci boli získané trestným činom a nie je možné zistiť ich vlastníka

   
 

Poškodený sa vyzýva, aby sa do šiestich mesiacov od tohto vyhlásenia prihlásil na Odbore kriminálnej polície OR PZ v Trnave, Ulica Andreja Žarnova 29, 917 01 Trnava

 Rádio zn. EDISON R-201 (JPG, 4 MB)

Rádio zn. EDISON R-201 (JPG, 4 MB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy