Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Zameranie PSk služby dopravnej polície

Predmetová skupina služby dopravnej polície na Strednej odbornej škole Policajného zboru Bratislava zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť

  • v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu
  • v pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu
  • a v ďalšom vzdelávaní policajtov

Vyučovací proces je realizovaný v súlade s profilom absolventa školy, štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom schváleným pre jednotlivé pre jednotlivé druhy, zamerania a formy štúdia.

Predmetová skupina služby dopravnej polície zabezpečuje výučbu predmetu dopravná polícia. Výučba predmetu prebieha podľa učebného plánu a učebných osnov, ktoré určuje školský vzdelávací program pre jednotlivé druhy, zamerania a formy štúdia.

Predmetová skupina služby dopravnej polície zabezpečuje aj výučbu v ďalšom vzdelávaní príslušníkov Policajného zboru na základe vzdelávacích projektov:

  • špecializovaný rekvalifikačný kurz so zameraním dopravná polícia,
  • kurz odbornej prípravy žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára,
  • doplňujúci kurz k dokumentovaniu dopravných priestupkov cestnými rýchlomermi MDC LTI 20-20 TruCam, MDC UltraLyte100LR, RAMER 7CCD-U, AD 9, AD 10 a MULTA RADAR
  • kurzy na získanie špeciálnej odbornej spôsobilosti pre príslušníkov PZ a zamestnancov MV SR na udelenie vodičských oprávnení na vedenie motorových vozidiel skupín B, T, C, D, C+D (AUTOŠKOLA).