Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Zameranie PSk služobnej prípravy

Predmetová skupina služobná príprava zabezpečuje výučbu predmetu služobná príprava vo všetkých druhoch, zameraniach a formách štúdia.

Pre úspešné absolvovanie štúdia predmetu služobná musí príslušník Policajného zboru zvládnuť učivo, ktoré je zamerané na:

  • streleckú prípravu
  • špeciálnu prípravu
  • sebaobranu
  • výcvik poriadkových jednotiek Policajného zboru

Vyučovanie predmetu zabezpečujú učitelia z radov príslušníkov Policajného zboru. Kvalifikačnou požiadavkou na učiteľa predmetovej skupiny je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské) a doplňujúce pedagogické štúdium.

Výučba predmetu prebieha podľa učebného plánu a učebných osnov, ktoré určuje školský vzdelávací program pre jednotlivé druhy, zamerania a formy štúdia.