Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Preventívne projekty

„Póla radí deťom“– policajt - lektorprostredníctvom pracovných listov poskytuje najstarším deťom materských škôl a deťom prvých ročníkov základných škôl informácie o úlohách a činnosti Policajného zboru, o dopravnej problematike a kriminalite. Deti sú primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť, vrátane preventívnych rád, ako tieto situácie zvládnuť.

 Obr. 1     Obr. 2    Obr. 5     Obr. 3     Obr. 4    

                       

 

 „Oliho príbeh“- medzinárodný projekt uskutočňovaný od novembra 2011, zameraný na cieľovú skupinu žiakov druhých a tretích ročníkov základných škôl. Je realizovaný vo forme krátkeho animovaného filmu, rozdeleného do troch príbehov. Každý z nich upozorňuje na určité riziko, ktorému sú deti vystavené pri pohybe a hrách v blízkosti železničných dráh. Po premietnutí filmu policajt s deťmi v diskusii analyzuje jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozorní deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou.

 Obr. 1     Obr. 2     Obr. 3

                          

 

„Bezpečná jeseň života“ – celoslovenský projekt realizovaný od konca roku 2012, určený pre seniorov vo forme prednášok a besied, ktorých obsahom sú informácie na zvýšenie bezpečnosti a na predchádzanie viktimácie. Seniorom sú odovzdané sety brožúr so záveskami na dvere. Tie obsahujú preventívne rady pre oblasť  cestnej premávky, zabezpečenia majetku a ochrany pred zlodejmi a podvodníkmi.

 jesen 1     jesen 2     jesen 3    

                              

 

„Detská policajná akadémia“projektna predchádzanie sociálno-patologických javov a nežiadúcich spoločenských aktivít detí. Projekt je určený žiakom v 6., 7. a 8. ročníka základných škôl. Čiastkové ciele projektu sú rozpracované v pracovných zošitoch v piatich témach: „Zoznámte sa s našou políciou“, „Bezpečne na internete“, „Každý je iný“, „Na ceste nie si sám!“, „Stop násiliu!“.

 akademia 2     akademia 3     akademia 5

   akademia 4     akademia 6     akademia 1