Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Odbor ochrany objektov KR PZ v Košiciach

Odbor ochrany objektov KR PZ v Košiciach sa podieľa na plnení úloh Policajného zboru, najmä na ochrane bezpečnosti osôb a majetku, odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov a predchádzaní trestnej činnosti a k tomu v zmysle zákona využíva prostriedky nástrahovej a zabezpečovacej techniky.

V rámci preventívnej činnosti poskytuje odborno-poradenskú činnosť občanom, právnickým a fyzickým osobám pri zvyšovaní ochrany ich objektov a majetku a za tým účelom aj úzko spolupracuje s firmami, ktoré vykonávajú výrobu, projekciu, montáž a servis elektrických zabezpečovacích systémov.

Vykonáva technickú ochranu objektov Policajného zboru ale aj ďalších objektov občanov, právnických a fyzických osôb a to zabezpečením prevádzky pultov centralizovanej ochrany.

 

 

Kontakty na pracoviská:

Odbor ochrany objektov                                   tel.: 0961 9 280 54, fax: 0961 9 280 59          Sídlo /Mapa/
Skupina ochrany objektov Košice - okolie           tel.: 0961 9 334 80
Skupina ochrany objektov Michalovce                tel.: 0961 72 3480
Skupina ochrany objektov Trebišov                   tel.: 0961 71 3480
Skupina ochrany objektov Rožňava                   tel.: 0961 73 3480
Skupina ochrany objektov Spišská nová Ves      tel.: 0961 74 3480