Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Chcete podať sťažnosť ?

Každý občan, alebo právnická osoba, má právo podať sťažnosť, ak má podozrenie, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany príslušníkov KR PZ v Žiline. Podané sťažnosti musia mať náležitosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, uvedené v § 5 citovaného zákona.

O postupe oddelenia kontroly KR PZ v Žiline pri vybavovaní sťažnosti je sťažovateľ písomne informovaný. V prípade, ak sťažovateľ má námietky, ako bola jeho sťažnosť vybavená, má možnosť podať opakovanú sťažnosť, ktorú bude riešiť odbor kontroly Prezídia Policajného zboru v Bratislave  alebo Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR. Občania môžu sťažnosti podať osobne na oddelení kontroly KR PZ v Žiline alebo ju zaslať písomne.

Kontakt na oddelenie kontroly KR PZ v Žiline:   0961 40 2180 - vedúci OK
   0961 40 2181 - sekretariát
   0961 40 2182 - 5 - RŠ OK
      
   0961 40 2189