Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Rady pre rodičov

Mimoriadne pátranie  |  Nezvestní  |  Hľadaní  |  Žiadame o pomoc

Jednou z dôležitých činností Policajného zboru je pátranie po nezvestných osobách. Nezvestnou osobou je osoba, ktorej nezvestnosť bola oznámená na základnom útvare Policajného zboru (obvodné oddelenie Policajného zboru), nie je známe miesto jej pobytu, nie je páchateľom trestného činu a ani nie je hľadanou osobou (napr. osoba podozrivá zo spáchania trestného činu, obvinený, odsúdený, ktorých pobyt nie je známy). Špecifickú skupinu nezvestných osôb tvoria maloletí (deti do 14 rokov) a mladiství (mládež od 14 do 18 rokov).

Na základe oprávnenej žiadosti fyzickej osoby, oznámenie o nezvestnej osobe prijíma základný útvar Policajného zboru, pátranie vyhlasujú úrady justičnej a kriminálnej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru, vo vymedzenom rozsahu operačné strediská vnútorných odborov okresných riaditeľstiev Policajného zboru. Po prijatí oznámenia polícia začne ihneď vo veci konať, preverovať okolnosti, za akých došlo k zmiznutiu osoby, za použitia adekvátnych foriem a prostriedkov pátrania. Vyhlási sa pátranie na celom území SR. V prípade, ak okolnosti nasvedčujú tomu, že sa stal trestný čin, začína sa vo veci trestné stíhanie.

Policajný zbor venuje pátraniu mimoriadnu pozornosť, vykonáva všetky potrebné úkony, zohľadňujúce individuálne okolnosti prípadu (vek dieťaťa, priebeh zmiznutia a podobne) za účelom jeho urýchleného vypátrania a zabezpečenia jeho návratu domov. Dôvody nezvestnosti detí a mládeže bývajú rôzne, úteky z domu z rôznych dôvodov – strach zo zlých študijných výsledkov, túžba po nezávislosti, dobrodružstve, snaha vymaniť sa spod kontroly dospelých, niekedy deprimujúce sociálne prostredie, v ktorom dieťa vyrastá – týranie detí, únosy detí jedným z rodičov – rozvedení manželia, v horších prípadoch sa dieťa stáva obeťou trestného činu.

Sú činnosti, ktoré je potrebné prenechať príslušníkom Policajného zboru, spolupráca rodičov je však veľmi dôležitá. Spoločné úsilie zainteresovaných osôb môže urýchliť návrat stratených detí do bezpečia, niekedy i zachrániť ľudský život, preto je potrebné konať rýchlo a profesionálne.

Policajný zbor odporúča rodičom, ktorí sa ocitnú v podobnej situácii vykonaťnasledovné úkony:

  • zistiť, kde bolo dieťa naposledy a s kým (prezrieť blízke okolie posledného známeho pobytu dieťaťa),
  • telefonicky alebo osobne zistiť, či sa dieťa nenachádza u príbuzných, v škole, či o ňom nevedia učitelia zo školy, ktorú dieťa navštevuje,
  • zistiť u spolužiakov a kamarátov dieťaťa, či nevedia kde sa nachádza,
  • zistiť u jeho kamarátov aké mal plány, kde a prípadne s kým sa mal stretnúť,
  • zistiť, či sa dieťa nenachádza v nemocnici alebo na inom verejne prístupnom mieste,
  • ak sa rodičom nepodarilo zistiť nič o dieťati, nezvestnosť je potrebné nahlásiť na najbližšom obvodnom oddelení Policajného zboru, kde policajt s oprávnenou osobou spíše zápisnicu o podaní vysvetlenia a vyplní tlačivo “Oznámenie o nezvestnej osobe“,
  • pri nahlasovaní dieťaťa je potrebná jeho čo najaktuálnejšia fotografia, popis oblečenia, adresy miest, kde sa obvykle zdržuje, kontakty na jeho kamarátov, aktuálny zdravotný stav, popis špecifických telesných znamení, iné zvláštnosti na lepšiu identifikáciu nezvestnej osoby,
  • zabezpečiť prítomnosť rodinného príslušníka, resp. známeho v mieste trvalého bydliska dieťaťa, aby táto osoba v prípade jeho návratu domov, informovala hľadajúcich rodičov,
  • pri hľadaní je potrebné postupovať individuálne podľa veku dieťaťa.

Prevencia je najúčinnejším nástrojom eliminácie rizika nezvestnosti dieťaťa. V snahe čo najviac znižovať počet nezvestných maloletých a mladistvých osôb je dôležité rozvíjať vzájomný vzťah rodič - dieťa založený na dôvere, zaujímať sa o jeho osobné problémy, prípadne problémy v škole, prejaviť záujem o jeho názory, postoje, koníčky, neodsudzovať ho, poznať jeho kamarátov, vedieť s kým sa stretáva, trvať na dodržiavaní presného času návratu domov a podobne.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy